Изобретатели и патентообладатели: Ч

Имя
Виктор78 (Ченский Виктор Вячеславович) Москва 1
Чикаловец Валер... (Чикаловец Валерий Васильевич) Красноярск 1