Изобретатели и патентообладатели: Л

Имя
gorilka (Лапушкин Андрей Юрьевич) Томск 1
Ловчик (Ловчиков Михаил Иванович) Москва 1
BIOVODA (Литвинов Александр Васильевич) Краснодар 1
fantek (Ли Владимир Петрович) 1